MR Gävle Dala
   

Brandberedskap

Efter de stora skogsbränderna sommaren 2018 och med Västmanlandsbranden i färskt minne har nya krav ställts på att Sverige måste vara bättre förberett på att bekämpa skogsbränder. Lantbrukarna med sina gödseltunnor spelar en viktig roll i det arbetet. De kan hålla begränsningslinjer åt räddningstjänsten och ta sig fram på vägar som är svårframkomliga för traditionella brandbekämpande fordon. Gödseltunnan kan fyllas med vatten i vilken bäck eller å som helst och är fullastad med vatten inom några minuter.

 

Onsdagen den 20 maj hade MR Gävle Dala, tillsammans med Räddningstjänsten, LRF och Länsförsäkringar visat upp hur våra gödseltunnor kan användas för brandbekämpning. Gustav Holmstedt med sitt ekipage på bild, blev intervjuad av SVT Dalarna. Inslaget har sänds i SVT Dalarna och SVT Gävleborg (se länk nedan) .
MR Gävle Dala inrättat ett journummer dit räddningstjänsten kan ringa för att rekvirera olika resurser.
Vi har också tillsammans med samverkansgruppen utbildat arbetsledare och maskinförare för att vi på bästa sätt skall vara förberedda inför brandsäsongen. / Magnus Lindberg MR Gävle Dala

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/godseltunnor-raddningstjanstens-nya-vapen-mot-skogsbrander?fbclid=IwAR10wCdt5yy3SlmEWhjz0FgqMR9F_5INESLzHIVAOeoX6jknKn2sVKQoXyw
 

 

Brand visning 2021