MR Gävle Dala
   

Gravstenssäkring

MR Gävle Dala tillhandahåller samtliga tjänster från besiktning och provning till säkring av gravvårdar.
Produkten som vi använder för att förankra gravstenar är ett kraftigt fäste som monteras på sockeln till gravstenen, vilket vi sedan förankrar i marken. Produkten är tillverkad i varmförzinkat stål för att motstå rostangrepp. Provningsprotokoll för våra fästen finns registrerade hos CGK (Centrala Gravvårdskommittén).
Efter montering utförs belastningstest för att kontrollera att stenen klarar 35 kgs belastning.
Det finns alltid ett visst "glapp" mellan stenen och sockeln vilket inte påverkar stenens säkerhet. 
Som enskild gravrättsinnehavare bör ni i första hand kontakta aktuell kyrkogårdsförvaltning för att få information om vilka alternativ för gravstenssäkring som rekommenderas.  

MR Gravstenssäkring

Behöver du hjälp med Gravsstenssäkring?

Bli medlem i MR Gävle Dala

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!