Om oss

  • Ålands Maskinring startades som ideell förening 1994 som ombildades till andelslag 1996.

  • Totalt 122 medlemmar i föreningen 1994-95  och 97 st. medlemmar i andelslaget vid starten 1996.

  • Ålands Maskinring är ett andelslag som förmedlar maskintjänster, lantbruksprodukter och förnödenheter.

  • Ålands Maskinring har inget eget vinstsyfte, utan vill förbättra lönsamheten för sina medlemmar.

  • Ålands Maskinring äger inga maskiner, utan förmedlar tjänster utförda med medlemmarnas maskiner.

  • Verksamheten bygger på frivillighet."Alla kan men ingen måste".

  • Ålands Maskinring ägs av ca 160 st bönder och förmedlade 2017 maskintjänster för ca 545 000 €.

 

Bli medlem i MR Åland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!