Bli medlem

Genom ditt medlemskap i Ålands Maskinring får du tillgång till all den kompetens, behörighet och det stora urvalet av maskiner och teknik som finns samlat i vår förening. Detta ger dig större möjlighet att tillgodose dina och dina kunders behov. Du får också en trygghet i att lättare kunna hitta en ersättare vid tex maskinhaveri eller sjukdom. Som en del av en större helhet ökar också möjligheterna att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer, eller ta del av rabattavtal och andra förmåner. Läs mer om våra rabattavtal och förmåner under separat flik.


Fakturering av de uppdrag som utförts sköts verksamhetsledaren. Du rapporterar in underlag för faktureringen på det sätt som passar dig bäst, via Mina sidor på webben, mail, brev eller liknande. Vi tar sedan över och skickar faktura samt sköter betalningsbevakning. Du får ett självfakturasammandrag på vad som fakturerats och när du beräknas erhålla betalning. Givetvis går det att utnyttja vår administrativa service även till uppdrag som inte förmedlats genom Ålands Maskinring. Genom personlig inloggning på Mina sidor kan du enkelt följa dina ordrar, se information om vilka order som är obetalda, delbetalda eller betalda samt ta fram ekonomisk statistik på fakturerade uppdrag. Du kan även ta del av nyheter och aktuella erbjudanden eller uppdatera ditt företags uppgifter om kurser, behörigheter eller maskiner. Ta gärna en närmare titt på informationsfilmen om Mina sidor som finns under medlemsmenyn.


Som medlem får du vår Maskinprislista, med vägledande priser på olika maskiner, en gång per år och vårt informationsblad ett antal gånger per år. Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning, maskinkalkylering och marknadsorientering samt anordnar utbildningar, inom ämnesområden eller behörigheter, efter behov.
En stor del av den provision som avläggs på uppdragen går till att marknadsföra MR och dess medlemmar. Därför är det lämpligt att utnyttja MR:s administration i så stor utsträckning som möjligt så att vi blir kundens naturliga helhetslösning.


Som medlem i MR erhåller man bl. a:
Tillgång till ny teknik och moderna maskiner
Tid och kapital över till annat
Rådgivning, maskinkalkylering och marknadsorientering
Utbyte med yrkeskollegor - nätverksskapande
Trygghet vid sjukdom eller olycksfall
Reservkapacitet vid maskinhaveri
Utbildningar inom ämnesområden eller behörigheter
Rabatter t.ex. kläder, förnödenheter, förbrukningsmaterial och produktionsmedel
Förmedling av uppdrag
Utbetalning av fodringar på 28 dagar för godkända kunder
Möjlighet till ännu tidigare utbetalning mot extra provision
Möjlighet till avbetalningsplan
Marknadsföring
Taxebok med rekommenderade priser för maskiner och arbetskraft
Avtalsförmedling
Medlemsportalen
Påverkansmöjligheter i branschorganisationer
SMS utskick

Om ni har förslag eller frågor kring verksamheten i Ålands Maskinring är ni välkomna att kontakta styrelseledamöterna eller verksamhetsledaren.

 

Bli medlem i MR Åland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!